منابع رسانه ای از تصمیم مسئولان رژیم صهیونیستی برای ساخت ۱۵۰ واحد مسکونی برای شهرک نشینان این رژیم در قدس اشغالی خبر می دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری معا، رژیم صهیونیستی همچنان به سیاست های خود در گسترش شهرک سازی ها در اراضی اشغالی ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، صهیونیستها تصمیم دارند تا در همین زمینه ۱۵۰ واحد مسکونی برای شهرک نشینان این رژیم در قدس اشغالی بسازند.

این در حالی است که چند روز پیش نیز کابینه رژیم صهیونیستی طرح ساخت ۸۲ واحد مسکونی برای شهرک نشینان در قدس اشغالی را تصویب کرده بود.

رسانه های عربی اعلام کردند که گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی با هدف یهودی سازی قدس صورت می گیرد.