مجمع عمومی دادگاه فرجام لبنان از لغو تغییر قاضی پرونده ربوده شدن امام موسی صدر خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ مجمع عمومی دادگاه فرجام لبنان اعلام کرد که تغییر قاضی پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و همراهان وی لغو شده است.

بر این اساس، پرونده ربوده شدن امام موسی صدر همچنان زیر نظر قاضی زاهر حماده اداره خواهد شد.

گفتنی است تصمیم دادگاه فرجام لبنان مبنی بر انتقال این پرونده از قاضی حماده به قاضی دیگر با اعتراض شدید وکیل مدافع خانواده امام موسی صدر مواجه شده و وی تأکید کرد که اجازه اجرای این تصمیم غیرقانونی را نخواهد داد.