مساجد محلی و سازمان‌های اسلامی شهر وینیپگ به مهاجران سوریه‌ای کمک می‌کنند تا اولین روزه‌ داری خود را در کانادا انجام دهند.

به گزارش پرس شیعه؛ لبنه عثمانی، از بانوان عضو انجمن اسلامی وینیپگ گفت: قبل از شروع ماه مبارک رمضان، کارگاه‌هایی برای کمک به مهاجران تشکیل شد تا بتوانند اولین رمضان خود را در کانادا با ۱۸ ساعت روزه‌داری برگزار کنند.

وی افزود: خیلی مهم است مهاجران ببینند که مسلمانان کانادا هنوز پایبند قوانین اسلامی بوده و روزه‌داری می‌کنند.

عثمانی با بیان اینکه علاوه بر سبد غذایی و افطاری، به مهاجران کمک مالی نیز می‌شود، عنوان کرد: هدف این است که مهاجران بتوانند با خیال آسوده روزه بگیرند.

وی همچنین گفت: زندگی در کانادا بدین معنا نیست که مسلمانان اعمال اسلامی را رها کنند. ما قصد داریم به مهاجران نشان دهیم که انجام وظایف اسلامی مشروط به زندگی در یک کشور اسلامی نیست و در کانادا هم می‌توان زندگی اسلامی داشت.