تجمع علمای لبنان از مردم سراسر جهان خواست در اعتراض به حذف نام عربستان از لیست سیاه سازمان ملل، در برابر دفتر این سازمان تجمع کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ تجمع علمای جبل عامل لبنان با صدور پیامی اقدام سازمان ملل در حذف نام عربستان از لیست سیاه کشتار کودکان به دلیل جنایت در یمن را به شدت مورد اعتراض قرار داد و تأکید کرد: حذف نام ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از لیست سیاه تجاوز به حقوق کودکان در یمن با وجود مدارک و اسناد دال بر دست داشتن ائتلاف سعودی ـ آمریکایی در کشتار صدها کودک یمنی محکوم است.

این تجمع افزود: سازمان ملل مصداقیت خود را در برابر جهانیان از دست داده است چرا که تحت تاثیر فشار عربستان قرار گرفت و نام این کشور را از لیست سیاه حذف کرد.

در بخش پایانی پیام آمده است: از سازمان های حقوقی و انسانی منطقه و جهان می خواهیم تظاهرات و تحصن را در برابر دفتر سازمان ملل در همه پایتخت های عربی و بین المللی جهت اعتراض به این اقدام که تجاوز بزرگی به حقوق بشر در جهان به شمار می آید، انجام دهند.