رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با تأکید بر این که قدم اساسی برای مبارزه با هوای نفس کسب معرفت صحیح است، گفت: دلخوش کردن به عناوین و لذت های دنیوی بچه گانه است چون این لذات و عناوین برای گذران زندگی هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محمدتقی مصباح یزدی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) جمعه شب در دومین جلسه درس اخلاق ماه مبارک رمضان که در دفتر رهبر معظم انقلاب در قم برگزار شد، گفت: دایره معلومات انسان باید گسترده باشد تا بتواند درک کند فراتر از محسوسات نیز وجود دارد.

وی افزود: برخی چیزها دیدنی و حسی نیست اما دلنشین و دوست داشتنی به شمار می رود، انسان کم کم می تواند بفهمد که غیر از حواس ظاهری مسائل دیگری نیز وجود دارد، این مسائل زمینه می شود که عقل انسان رشد کند و انسان در پی جواب سؤالات باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که انسان برای انتخاب صحیح باید دایره معلومات خود را گسترس دهد تا بداند چه لذاتی وجود دارد، اظهار داشت: ارتباط تنگاتنگی بین خواستنی ها و دانستنی های انسان وجود دارد، هرچه دانستی های انسان گسترده تر باشد بهتر می تواند انتخاب کند.

وی ادامه داد: انسان ابتدا باید بفهمد کسی وجود دارد که عالم را اداره می کند و روزی می رسد که چه بخواهد و چه نخواهد باید جوابگوی اعمالش باشد، سؤال های اصلی که برای انسان به وجود می آید همان اصول دین هستند.

آیت الله مصباح یزدی با بیان این که تکامل و پیمودن راه سعادت بدون شناخت نمی شود، ابراز داشت: انسان باید بداند چه واقعیت هایی وجود دارد تا تصمیم صحیح بگیرد، آنچه در افعال اختیاری محرک انسان به شمار می رود امید به نفع یا ترس از ضرر است.

وی عنوان کرد: هیچ کاری نیست که یکی از دو عامل یا هر دو در آن نباشد، همه لذت های خوردنی و دیدنی نیست، لذت هایی وجود دارد که وقتی انبیا می گویند«عند ربهم یرزقون» و «و رضوان من الله اکبر»می توان باور کرد که چیزهای دیگری نیز وجود دارد.

رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: دلخوش کردن به عناوین و لذت های دنیوی بچه گانه است چون این لذات و عناوین برای گذران زندگی هستند، قدم اساسی برای مبارزه با هوای نفس کسب معرفت صحیح است.

وی اضافه کرد: البته این صددرصد نیست که هرکس فهمید لزوما عمل می کند اما بدون معرفت و فهمیدن نمی شود، توجه به این مسأله انسان را مصمم می کند که به دنبال کشف حقایق باشد، به دنبال این معرفت است که ایمان حاصل می شود، در بسیاری از آیات لازمه ایمان توکل بیان شده است، کسی باید به انسان کمک کند تا به خواسته هایش به ویژه خواسته های ابدی برسد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که هیچ امری نیست که خداوند نتواند انجام دهد، گفت: هر فرض صحیحی که وجود داشته باشد خداوند متعال می تواند انجام دهد؛ یکی از ویژگی های انسان این است که به حدی از کمال، لذت و سعادت قانع نمی شود از این رو کسانی هستند که می خواهند بر همه عالم تسلط داشته باشند و به هیچ چیز قانع نیستند.

وی افزود: انسان باید مسائل اصلی را برای خود حل کند و به خدا و قبامت ایمان داشته باشد، البته باوری که دائما به آن توجه داشته باشد، دانستنی که در بایگانی ذهن باشد فایده ای ندارد، یاد خدا فقط برای مسجد و ماه مبارک رمضان نیست بلکه در همه زمان و حالات انسان نباید یاد خدا را فراموش کند که این فراموش کردن کار دست انسان می دهد.

آیت الله مصباح یزدی اظهار داشت: دنبال هوای نفس رفتن ممکن است لذات موقتی داشته باشد اما عذاب شدید در پی دارد، آنچه باعث می شود که انسان دنبال هوای نفس رود این است که روز حساب را فراموش می کند، اگر انسان به قیامت توجه داشته باشد می تواند خود را حفظ کند، برای سنجش نفع و ضررها باید خدا و قیامت را داشته باشیم.