وجود ولی خدا در جامعه سبب جذب منفعت و دفع ضرر می شود؛ اگر اولیای خدا به کسی دستور کاری بدهد حتما دعایش مستجاب می شود و این امر، ردخور ندارد؛ در واقع دعای اولیای الهی در ماسوی الله اثر می گذارد.

به گزارش پرس شیعه؛ برنامه حقیقت بندگی هر شب در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف با موضوع توصیه های عرفانی از آیت الله آقا مجتبی تهرانی (ره) درباره دعا و نیایش و آثار معنوی آن پخش می شود که گزیده مباحث آن برای علاقه مندان منتشر می شود.

در جلسه گذشته روایتی گفته شد که زنی نزد امام صادق(ع) آمد و عرضه داشت که فرزندم در خانه مرده و روی او ملحفه ای کشیدم و نزد شما آمده ام؛ حضرت به ایشان دستوری برای زنده شدن فرزندش به وی داد و به او گفت که این مطلب را به کسی نگوید؛ این قسمت از روایت که نباید این عمل را به کسی بگوید مهم است.

این نکته مهم در این روایت حتما باید رعایت شود چرا که فقط ویژه خود آن شخص گفته شده است؛ درباره تأثیر نَفَس نیز اشاراتی شده بود که به آن ها خطاب های شخصیه گفته می شود؛ خطاب های شخصیه برای عموم ممکن است که کارایی نداشته باشد.

گاهی خطاب های شخصیه که به یک شخص گفته شده ممکن است به چند نفر یا گروهی نیز اطلاق داده شود؛ خطاب های شخصی به صورت نوعی نیست که شامل همه شود و یک یا چند نفر محدود می توانند از طریق آن به حاجت برسند.

تأثیر نفس در «ماسوی الله» اثر می گذارد و به قرب افراد به خداوند بستگی دارد؛ علی بن مهزیار از اصحاب امام جواد (ع) است که نامه ای به حضرت می نویسد و عرض می کند که آیا صلاح است که من از اهواز به یک شهر دیگر بروم، چون این جا زلزله زیاد می آید.

امام جواد(ع) می فرمایند که نه آن جا را ترک نکن؛ چرا که اگر علی بن مهزیار آن جا را ترک می کرد دیگران نیز به دنبال او اهواز را ترک می کردند؛ حضرت به وی فرمودند که از خداوند متعال بخواه تا این بلا را دفع کند و حتی دعای خاصی برای وی ذکر نفرمودند، و علی بن مهزیار از خدا خواست و آن زلزله ها قطع شد.

تازه این خطاب شخصی ولی الله است، حالا تصور کنید اگر خود آن ها بخواهند کاری کنند فقط کافی است از خدا بخواهند تا انجام شود؛ عده ای در نماز جمعه به پیامبر اکرم(ص) عرضه داشتند که یا رسول الله(ص) باران کم شده و درختان ما در حال خشک شدن است؛ پیامبر اکرم در همان بالای منبر دو مرتبه فرمودند «اللهم السقنا»؛ راوی قسم خورده که هیچ ابری در آسمان نبود و در همان لحظه آسمان شروع به باریدن کرد و یک هفته پشت سر هم باران سرازیر بود.

مردم بعد از یک هفته به پیامبر اکرم(ص) اعتراض کردند که خانه هایمان دارد خراب می شود و راه ها بسته شده، از خدا بخواهید که دیگر باران نبارد؛ ایشان دعا کردند و باران هم بند آمد و دیگر یک قطره باران نبارید؛ پس نکته این است که شرایط اجابت دعا به دعا کننده بسیار اهمیت دارد.

اگر ولی الله خودش دعا کند و یا خطاب شخصی به کسی بکند، رد خور ندارد و حتما مستجاب می شود؛ این که می بینید فردی غیر از ولی الله عملی انجام می دهد و دعایش مستجاب می شود، به خاطر وجود و حضور ولی الله است؛ نکته دیگر این است که بسیاری از امور بدون این که درخواستی بشود در زیر سایه اولیاء الله مستجاب و انجام می شود.

وجود ولی الله منشأ رحمت و معرفت است و همین که نفس می کشد، هم جذب منفعت و هم دفع ضرر می کند؛ در قرآن کریم آمده است که ای پیامبر(ص) تا زمانی که تو در میان این جمعیت هستی خداوند این قوم را مورد عذاب قرار نمی دهد؛ همچنین بهترین نوع استغفار در روایات، دعا خوانده شده است.