سفیر چین در لندن خطاب به فلیپین و برخی کشورهای فرا منطقه ای گفت از بازی با آتش در دریای چین خود داری کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شینوا، «لیا شیامونگ» سفیر چین در انگلستان خواستار حل و فصل اختلافات ارضی این کشور با فلیپین از طریق مذاکره شد.

وی در مطلبی که روز گذشته در روزنامه دیلی تلگراف منتشر شد از فلیپین و برخی کشورهای دیگر خارج منطقه خواست تا در دریای چین با آتش بازی نکنند.

شایان ذکر است در حال حاضر چین بر بیش از ۸۰ درصد از دریای چین جنوبی ادعای حاکمیت می نماید که این موضوع به همراه احداث هفت جزیره مصنوعی در این دریا توسط چین، باعث بروز تنش در روابط این کشور با فیلیپین و ویتنام شده است.

همچنین ساخت جزایر مصنوعی توسط چین در آبهای مورد مناقشه موجبات بهانه تراشی آمریکا برای دامن زدن به اختلافات کشورهای منطقه را فراهم کرده است.

حدود ده درصد از ذخایر ماهی اقیانوسی در جهان در دریای چین جنوبی متمرکز است و این دریا همچنین سرشار از منابع نفت و گاز طبیعی است.