گفته می شود در پی رسوایی های جدیدی که ارتباطی به موارد قبلی ندارد پلیس مبارزه با فساد رژیم اسرائیل سرگرم بررسی های محرمانه از نخست وزیر این رژیم است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از هاآرتص، شبکه ۲ تلویزیون رژیم صهیبونیستی شب گذشته گزارش داد واحد مبارزه با فسادپلیس این رژیم سرگرم تحقیقات علیه نخست وزیر این رژیم است.

این شبکه صهیونیستی اعلام کرد که تحقیقات جاری درباره احتمال دست داشتن نخست وزیر این رژیم در پرونده های کیفری سری است که ارتباطی به اتهامات و پرونده های قبلی وی مثل دریافت کمک های مالی برای سفرهای خارجی خود ندارد.

هنوز جزئیاتی از این اتهامات جدید منتشر نشده است.

در این گزارش آمده است دادستان کل رژیم به همراه رئیس کل پلیس مسئولیت تحقیقات درباره پرونده جدید ننخست وزیر را بر عهده دارند.