دولت آمریکا اعلام کرده است بعد از عدم مشارکت طالبان برای مذاکرات صلح در افغانستان تصمیم گرفته است حملات خود را علیه این گروه افزایش دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت افغانستان روز شنبه در بیانیه ای رسمی از تصمیم آمریکا برای گسترش حملات نظامی علیه گروه طالبان استقبال کرد.

دولت آمریکا اعلام کرده است بعد از عدم مشارکت طالبان برای مذاکرات صلح در افغانستان تصمیم گرفته است حملات خود را علیه این گروه افزایش دهد.

آمریکا اعلام کرده بود از سال ۲۰۱۵ تا کنون در افغانستان تنها به ارائه خدمات نظامی و آموزش ارتش افغانستان مشغول بوده است.

«دولت وزیری» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در بیانیه ای استقبال دولت افغانستان از این تصمیم آمریکا را اعلام کرد و گفت: امروز جنگ با تروریسم در افغانستان نیاز به مشارکت نیروهای خارجی دارد.

وی افزود: البته ارتش افغانستان به سطحی از قدرت نظامی رسیده است که برای مبارزه با طالبان تنها به مشاوره و حمایت هوایی آمریکا و کشورهای خارجی نیاز دارد.

«سید ظفر هاشمی» معاون رئیس جمهور افغانستان نیز در پیامی از تصمیم دولت آمریکا برای مبارزه با طالبان استقبال کرد.

در حال حاضر ۹۸۰۰ نیروی نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند که بیشتر آنها در خدمات مشاوره و آموزش ارتش افغانستان فعالیت می کند.

آمریکا پیش از این اعلام کرده بود تا پایان سال جاری تعداد این نیروها به ۵۵۰۰ نفر کاهش خواهد یافت.