سرویس اطلاعات و امنیت آلمان از وجود اسنادی حاوی اطلاعاتی درباره اعضای جدا شده داعش خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، اسناد در اختیار سرویس اطلاعات و امنیت آلمان حاوی لیست شبه نظامیانی است که پس از مدتی از عضویت در داعش از این گروه ترویستی جدا شده اند.

سرویس اطلاعاتی آلمان صدها فایل و سندی را پیدا کرده که بنا به گفته برخی مربوط به شبه نظامیان «داعش» است که در بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ به گروه تروریستی داعش در خاورمیانه پیوسته و بعد از مدتی به دلایل مختلف به کشورهای خود بازگشته اند.

این لیست شامل ۲۰ تبعه آلمانی می شود که از داعش جدا شده و به آلمان بازگشته اند.

گزارش ها حاکی از آن است که مقامات آلمانی این اسناد را از خارج این کشور دریافت کرده اند.

اشپیگل در گزارشی آورده است: صحت و منشا این اسناد هنوز بررسی نشده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.