نتایج یک نظرسنجی در میان مردم آلمان نشان داد که بیش از نیمی از آنها خواهان تداوم حضور انگیس در اتحادیه اروپا هستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مجله آلمانی اشپیگل، بیش از نیمی از آلمانی ها معتقدند که خروج انگلیس تاثیری بر اقتصاد کشورشان نخواهد گذاشت، از این میان تنها ۳۶ درصد بر این باورند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا منجر به وخیم شدن اقتصاد آلمان می شود.

این در حالی است که ۱۳ درصد آلمانی ها نیز خواهان خروج آلمان از اتحادیه اروپا هستند.

«ولفگانگ شویبله» وزیر دارایی آلمان در ابن باره هشدار داد که ممکن است خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک پیامد دنباله دار داشته باشد، به این معنی که سایر کشورهای عضو هم داعیه خروج از اتحادیه را سر گیرند.

وی در ادامه اظهار داشت: به عنوان نمونه ممکن است هلند که به صورت سنتی رابطه تنگاتنگ با انگلیس دارد نیز بعد از تصمیم انگلیس، از اتحادیه اروپا خارج شود.