رهبر حزب چپ آلمان بدنبال تظاهرات مردم آلمان در اعتراض به پایگاه هوایی آمریکا در این کشور خواستار شکستن سکوت دولت شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، روز گذشته مردم آلمان با برگزاری تظاهراتی خواستار تعطیلی پایگاه هوایی آمریکا موسوم به رامشتاین در خاک آلمان شدند.

«اسکار لافونتین» از سیاستمداران ارشد حزب چپ آلمان در این باره با اعلام مغایر بودن وجود این پایگاه با قوانین بین المللی اظهار داشت: دولت آلمان باید به سکوت خود در این باره پایان داده و زمینه بسته شدن پایگاه هوایی آمریکا در آلمان را فرهم کند.

وی همچنین با اشاره به پذیرش پناهجویان در خاک آلمان افزود: پناه دادن به پناهجویان و سکوت در برابر وجود پایگاه هوایی آمریکا در خاک این کشور منافات دارد. برلین با سکوت خود به نوعی از جنگ آوری آمریکا حمایت می کند.

لامز به ذکر است مردم آلمان در تظاهراتی با تشکیل زنجیره انسانی پلاکاردهایی با مضمون «رامشتاین» را متوقف کنید در دست داشتند.

این تظاهرات و اعتراض به جنگ پهپادهای آمریکا در کشورهای بحرانی مانند افغانستان، پاکستان و یمن که سبب کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان شده، صورت گرفته است.

شایان ذکر است که بکارگیری پهپادها در آلمان به موضوعی بسیار بحث برانگیز تبدیل شده است؛‌ چرا که در این کشور از زمان جنگ جهانی دوم روند مخالفت با تعارض نظامی رواج یافته است.