منابع رسانه ای اعلام کردند هیأتی از یونان به نمایندگی از حزب حاکم این کشور در دیدار با هیأتی فلسطینی اعلام کردند که آتن در آینده نزدیک، دولت مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، استقبال کشورهای اروپایی از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین روز به روز بر انزوای رژیم صهیونیستی می افزاید.

بر اساس این گزارش در همین راستا انتظار می رود کشور اروپایی یونان در آینده ای نزدیک فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت بشناسد.

در همین زمینه یکی از اعضای حزب حاکم یونان موسوم به «سیریزا» در نشستی که با اعضای مجلس قانون گذاری فلسطین در رام الله داشت، گفت: به دلیل شرایطی خاص، به رسمیت شناختن فلسطین به تاخیر افتاد.

همچنین «نبیل شعث» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح پس از دیدار با هیأت یونانی عنوان کرد: این هیأت به این دلیل به رام الله سفر کرد تا پایبندی آتن(پایتخت یونان) در به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین را اعلام دارد.