دادگاهی در آمریکا بیوۀ یکی از سرکردگان گروه داعش را به دست داشتن در قتل گروگان زن آمریکایی متهم کرد.

به گزارش پرس شیعه، دادگاه ایالت ویرجینیا “نسرین أسعد ابراهیم بحر” را که با لقب “ام سیاف” شناخته می شود، به دست داشتن در قتل “کایلا مویلر” گروگان زن آمریکایی متهم کرد.
کایلا مویلر در سال ۲۰۱۳ توسط تروریستها در شهر حلب سوریه ربوده شد، و سال ۲۰۱۵ به قتل رسید.
ام سیاف در عراق زندانی است.
سایت بی بی سی عربی تأکید کرد که بر اساس اتهامات مطرح شده، ام سیاف این گروگان زن آمریکایی را در بازداشت داشت و او را بارها در اختیار “ابوبکر بغدادی” سرکرده داعش قرار داده بود.
“ابو سیاف” همسر نسرین اسعد، وزیر نفت و گاز داعش بود و به صورت مستقیم از ابوبکر بغدادی دستور می گرفت. آمریکا سال ۲۰۱۵ از مرگ این تروریست در عملیاتی علیه مقر او در سوریه خبر داد.
بیوۀ این تروریست برای محاکمه به دادگاه عراق تحویل داده شده است.