آیت الله عیسی قاسم از علمای بحرین در راستای دیدار خود با مراجع و علمای عراق با شیخ خالد الملا رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله عیسی قاسم از علمای بحرین در راستای دیدار خود با مراجع و علمای عراق با شیخ خالد الملا رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق دیدار و گفتگو کرد.

وی همچنین با حجت الاسلام شیخ بهبهانی مدیر ذفتر مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق، حجت الاسلام سید عبد الکریم قزوینی و شیخ فیصل الکاظمی دیدار کرد.

http://media.hawzahnews.com/Original/1397/10/13/IMG09065446.jpg

http://media.hawzahnews.com/Original/1397/10/13/IMG09065257.jpg