به دنبال آزادی بخش هایی از مناطق مختلف سوریه از دست تروریست های داعش، عکس العمل زنان ساکن این مناطق به اخراج داعشی ها در نوع خود جالب بود.

به گزارش پرس شیعه؛ شبکه های اجتماعی تصاویری از یکی از روستاهای استان حلب که اخیرا از دست تروریست های داعش آزاد شده منتشر کردند که درآن زنان بلافاصله پس از خروج داعشی ها شادمانه نقاب از چهره برداشتند.

تروریست های داعش در دوره چند ساله تسلط براین مناطق قوانین و مقررات سخت گیرانه ای علیه ساکنان اعمال کرده و دهها تن را به اتهام های مختلف اعدام کردند.

یکی از مقررات داعش درباره زنان ساکن مناطق تحت تسلط اجباری شدن پوشش کامل چهره بوده است