چهار عنصر سابق داعش که از سرزمین های تحت کنترل این گروه تروریستی فرار کرده اند، درباره وضعیت رو به فروپاشی این گروه به افشاگری پرداختند. .

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه ساندی تایمز انگلیس ضمن گفتگو با ۴ نفر که عناصر جدا شده از داعش معرفی شده اند، به نقل از آنان، نوشت که «در پی شکست های بزرگی که داعش در مدت اخیر متحمل شده است، عناصر مسلح این گروه در حال رقابت با یکدیگر برای ترک آن هستند».
“ساندی تایمز” نوشته است که «این ۴ مرد از یک عشیره هستند و دو نفر آنان برادرند. آن ها ۶ هفتۀ پیش موفق شده اند از مناطق داعش فرار کنند و اکنون، پنهانی، با خانواده هایشان در ترکیه زندگی می کنند. آن ها نگران اند که در صورت خروج از پناهگاهشان توسط عناصر و جاسوسان داعش دستگیر و اعدام شوند».
این روزنامه می افزاید که این ۴ شخص، تنها، چند نفر از شمار فزایندۀ عناصر داعش هستند که پس از فرار از مناطق تحت کنترل این گروه تروریستی هیچ افق روشنی دربارۀ سرنوشت خود نمی بینند.
بر اساس گزارش “ساندی تایمز”، «این ۴ نفر، پیش از پیوستن به داعش، در صفوف نیروهای ارتش آزاد سوریه بوده اند. آن ها با کمک دوستان سابقشان توانسته اند زنان خود را قاچاقی از مناطق داعش فراری دهند. خود آن ها نیز موفق شده اند ۳ ماه بعد، شبانه، فرار کنند و به آن سوی مرز ترکیه منتقل شوند».
این گزارش، به نقل از یک دیپلمات اروپایی، نوشته است که امسال ۵۰ نفر که گمان می رود عناصر جدا شده از داعش باشند، خود را به یکی از کنسول گری های اروپایی در استانبول معرفی کرده اند.
این مسئول اروپایی افزود که تعداد تمام این افراد امسال به ۸۰ نفر رسیده است.