شیخ الازهر با بیان اینکه تعدد زوج بدون دلیل، اقدامی بیهوده و بی معناست، تاکید کرد: هر کسی را که آیه یا حدیثی نقل کند که به چند همسری سفارش کرده باشد را به چالش می کشم.

به گزارش پرس شیعه؛ احمد الطیب، شیخ الازهر مصر در برنامه روزانه خود در شبکه ماهواره ای ابوظبی توضیح داد که تعدد زوجات در اسلام، فقط باید در هنگام ضرورت و نه فقط برای تنوع، به آن رجوع کرد. اسلام همواره بر تشکیل خانواده به شیوه ای محترمانه و شرافتمندانه تاکید می کند و روابط میان زن و مرد بر پایه مودت و احترام متقابل استوار است.

وی افزود: بسیاری می گویند که در شریعت اسلامی به تعدد زوجات سفارش شده است. من این افراد را به چالش می کشم و می گویم یک آیه یا حدیثی برایم بیاورید که به مرد دستور داده می شود یا ترجیح داده می شود که دو یا سه زن اختیار کند؛ زیرا بر طبق آیات اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید و شما هرگز نمی توانید در بین چند همسر عدالت را رعایت کنید، این سخنان غیرممکن است. و اگر این امر صحت داشته باشد نوعی تناقض بوجود می آید.

شیخ الازهر خاطرنشان کرد: ما زمانی به تعدد زوجات روی می آوریم که زندگی با همسر نخست و صلح میان زن و مرد غیرممکن باشد؛ همانگونه که در قرآن کریم آمده است: و اگر زن و شوهری از هم جدا شدند، خدا به سعه رحمت خود، آنها را بی نیاز می کند و نیز داوری از خانواده زن و داوری از خانواده مرد گسیل دارید.

الطیب توضیح داد که نگاه اسلام به خانواده آکنده از احترام و تقدیر است. نظریه قوامیت(مسؤولیت و سرپرستی) به معنای آن است که چه کسی در شراکت میان زن و مرد مسؤول است. هیچ شرکتی وجود ندارد که دو مدیر همطراز داشته باشد و زمانی که خداوند خواست در مورد یکتایی خودش دلیل بیاورد؛ فرمود: اگر در آسمان و زمین خدایی جز خدای یکتا بود، تباه می شدند؛ بدین معنا که اگر دو خدا وجود داشت، میان آنها اختلاف و تفرقه می افتاد.