نخستین خانه سالمندان با هدف خدمت‌رسانی به سالخوردگان مسلمان نزدیک مسجدی در سیدنی ساخته می‌شود.

به گزارش پرس شیعه؛ نخستین خانه سالمندان استرالیا نزدیک مسجد «گالیپولی» در سیدنی همراه با خدمات بهداشتی مسجد قرار است بزودی برای مسلمانان ساخته شود.

نیهال اوکان، یکی از مدیران خدمات رفاهی مسجد گفت: خانه سالمندان گرچه برای عموم افتتاح خواهد شد اما هدف اصلی آن برآوردن نیازهای مسلمانان سیدنی است که بیشتر آنها مهاجران ترکیه‌ای هستند.

وی با بیان اینکه موقعیت غیر انتفاعی این تسهیلات به کاهش تفرقه و جدایی مسلمانان منطقه کمک می‌کند، افزود: زمانیکه مردم برای برپایی نماز به مسجد می‌آیند، همزمان می‌توانند از سالخوردگان نیز عیادت کنند.

وی گفت: مسلمانان استرالیا با داشتن تنوع نژادی و فرهنگی زیاد، به چنین تسهیلاتی نیاز دارند.

طبق آمار ۲۲ درصد جمعیت استرالیا را مسلمانان تشکیل می‌دهند که دارای بیش از ۶۰ سابقه مختلف هستند، به همین دلیل خانه سالمندان کارکنانی با زبان‌های عربی، ترکی، هندو و اردو بین زبان‌های دیگر خواهد داشت.