محمد عبدالسلام سخنگوی انصار الله برای دومین بار در سفر به عربستان با مقامات این کشور دیدار وپیشنهاد این کشور به عبدالملک الحوثی ودیگر مقامات درباره توافق با یمن را منتقل کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ شروط توافق اولیه عربستان مربوط به تعهد انصارالله به تضمین امنیت مرزهای عربستان وجلوگیری از هرگونه نقض آن در آینده و پایان دادن به درگیری های اخیر مرزهای مشترک دو کشور است.

بر اساس این گزارش، عبدالسلام در خصوص درخواست انصار الله درباره تشکیل دولت انتقالی وجمع آوری سلاح از سوی آن دولت، حامل پیشنهادهایی از سوی عربستان برای انصار الله است.

دعوت ناگهانی عربستان از عبدالسلام برای دومین بار سفر به این کشور به بهانه توافق مرزی وحفظ امنیت مرزها و بازگشت به کویت برای تداوم گفت وگوها چه بسا از ناتوانی عربستان به ادامه جنگ خانمانسوز یمن حکایت دارد.

این در حالی است که جنبش مردمی انصارالله پس از ۱۴ ماه مقاومت در برابر تجاوز عربستان وهمراهیانش به یمن با تاکید بر اصول ثابت خود خواستار پایان دادن عربستان به تجاوز ومحاصره این کشور وتشکیل دولت توافق ملی است.