خاخام یهودی در مراسم تدفین محمد علی از سیاست‌ های ترویج اسلام‌ هراسی و اشغال سرزمین فلسطین انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ در مراسم تدفین محمد علی کلی، مایکل لرنر خاخام یهودی به انتقاد از اسلام‌هراسی و رفتار صهیونیست‌ها با فلسطینیان پرداخت.

پایگاه تحلیلی «آلترنت» نوشت: لرنر در این سخنرانی به انتقاد از تعصبات ضداسلامی و سیاست‌های نژادپرستانه پرداخت و خواستار عدالت اجتماعی شد و اشغال سرزمین فلسطینیان، جنگ پهپادهای آمریکا، ترویج اسلام‌هراسی و زندانی کردن سیاهپوستان آمریکایی را محکوم کرد.

این خاخام یهودی که برای مدت‌ها فعال ادیان بوده است با سخنان خود در مراسم تدفین محمد علی، غوغا و تشویق و احساسات حاضرین را برانگیخت.

لرنر تصریح کرد که محمدعلی محبوب ده ها میلیون نفر بود که برخی از آنها هیچ اهمیتی به ورزش بوکس نمی‌دادند و دلیل آن این بود که او تمایل داشت درباره حقیقت برای دولت آمریکا بگوید و سیاهپوستان را دوست داشته باشند و به اندازه کافی جرئت ایستادگی مقابل جنگ غیراخلاقی ویتنام را داشت و گفت: «نه من به این جنگ نمی‌روم».

در حالیکه سیاستمدارانی همچون «دونالد ترامپ» نامزد جمهوری خواه انتخابات آتی ریاست‌جمهوری آمریکا از میراث محمد علی برای پیشبرد منافع خود استفاده می‌کنند، لرنر از مدح و ستایش کلی استفاده کرد تا بدون هرگونه واهمه‌ای درخواست‌های سیاسی خود برای تغییر سیستماتیک را مطرح کند.

وی در این مراسم که اعضای خانواده و دوستان محمد علی و افراد مشهور و سیاستمدارانی همچون «بیل کلینتون» رییس جمهور اسبق آمریکا در آن حضور داشتند، تصریح کرد: «ما سیاستمداران یا هرکس دیگری که مسلمانان را تحقیر کند، تحمل نمی‌کنیم».

لرنر ادامه داد: «به آن یک درصدی که صاحب ۸۰ درصد ثروت در این کشور هستند، بگویید که زمان آن رسیده است که این ثروت را به اشتراک گذارند. به سیاستمدارانی که از خشونت سراسر جهان استفاده می‌کنند و سپس وعظ عدم خشونت برای مظلومان می‌کنند، بگویید که زمان آن رسیده است که به جنگ پهپادهای خود و هرنوع دیگر از جنگ پایان دهید و پایگاههای نظامی خود را در سراسر جهان تعطیل کنید و نظامیان را به خانه بازگردانید».

وی تصریح کرد: «به قضات بگویید که اجازه دهند تعداد زیادی از سیاهپوستان آمریکایی که توسط پلیس نژادپرست آمریکا از بین رفته‌اند و یا اینکه توسط قضات نژادپرست زندانی شده‌اند، آزاد شوند».

این خاخام یهودی به انتقاد از سیاست‌های دولت ترکیه نیز اشاره کرد و گفت: «به رهبران ترکیه بگویید که کشتار کردها را رها کنند. به نخست‌وزیر اسرائیل بگویید که شیوه‌ تأمین امنیت اسرائیل، توقف اشغال کرانه باختری و کمک به ایجاد یک دولت فلسطینی است».

لرنر گفت: «شیوه تأمین امنیت آمریکا این است که بعنوان یک کشور سخاوتمند و نوع دوست در جهان معروف شود نه اینکه قدرتمندترین کشور جهان شناخته شده باشد. ما می‌توانیم با یک طرح جهانی و داخلی شروع کنیم که برای یکبار و همیشه به فقر، بی‌خانمانی، گرسنگی، آموزش و خدمات درمانی ناکافی در داخل و جهان پایان دهیم».

این خاخام یهودی در پایان سخنان خود گفت: «ما، یهودیان، و همپیمانان غیریهودی ما در تمامی مذاهب و اومانیست‌های سکولار آرزوی غرور و افتخار برای مسلمانان جهان که ماه رمضان را پشت سر می‌گذارند، داریم و در غم از دست رفتن محمد علی، مبارز بزرگ عدالت و صلح، به آنها می‌پیوندیم».