نخست وزیر انگلیس می گوید کشورش با ماندن در جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا وضعیت جدیدی را تجربه خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس روز یکشنبه در مورد ماندن انگلیس در جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرد.

وی گفت: در صورتی که نتیجه همه پرسی روز ۲۳ ژوئن به ماندن این کشور در جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا منجر شود تاثیر و قدرت انگلیس در اروپا بیشتر هم خواهد شد.

روز یکشنبه آخرین نظرسنجی ها در انگلیس حاکی از دو دسته شدن مردم این کشور در ماندن یا جدا شدن از اتحادیه اروپا بود.

کامرون در گفتگو با تلویزیون بی بی سی نتوانست علاقه خود را از ماندن در جمع کشورهای اروپایی پنهان کند. وی در این مصاحبه تلویزیونی درباره مزیات متعدد ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا صحبت کرد.

وی گفت: اگر صبح روز ۲۴ ژوئن از خواب بلند شدیم و خود را در جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیدیم مطمئن باشید قدرت بیشتری از گذشته خواهیم داشت.

وی هشدار داد در صورت جدایی از اتحادیه اروپا نمی توان اوضاع اقتصادی و سیاسی آینده کشور را پیش بینی کرد.