بیناگذار سایت افشاگر ویکی لیکس در یک برنامه‌ تلویزیونی اعلام کرد که‌ از خروج انگلیس از اتحادیه‌ اروپا حمایت می کند.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از آناتولی، جولیان آسانژ بیناگذار موسسه‌ اطلاع رسانی ویکی لیکس در یک برنامه‌ تلویزیونی اعلام کرد که‌ از خروج انگلیس از اتحادیه‌ اروپا حمایت می کند.

بر اساس این گزارش، آسانژ در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد که‌ با کمال خوشنودی از خروج انگلیس از اتحادیه‌ اروپا پشتیبانی می کند.

وی در ادامه‌ افزود: دولت کامرون بارها از اتحادیه‌ اروپا برای لاپوشانی تصمیمات سیاسی خویش سود برده‌ است.

اشاره‌ وی به‌ قوانین اتحادیه‌ اروپا است که‌ دولتمران اروپایی در برخی موارد از آن به‌ نفع جریانات داخلی خویش از آن سود می خویند.

جولیان آسانژ تاکید کرد: برای نمونه‌ همین قانون استرداد مجرمین اتحادیه‌ اروپا را بنگرید، همه‌ ما اینجا در انگلیس فکر می کنیم که‌ دارای حق محاکمه‌ آزادانه‌ هستیم که‌ شواهد و مدارک و عدالت قضایی شامل آن می شود، اما مورد من را بنگرید، ما هیچکدام از اینها را نداریم.

بنیانگذار ویکی لیکس از ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ به‌ سفارتخانه‌ اکوادر در این کشور پنهانده‌ شده‌ است. اگرچه‌ کشور اکوادر با درخواست پناهندگی وی موافقت کرده‌ است، اما دولت انگلیس به‌ دلیل قانون استرداد متهمان اتحادیه‌ اروپا از خروج وی جلوگیری می کند.

آسانژ از طرف دولت سوئد به‌ جرم تجاوز به‌ دو شهروند سوئدی تحت تعقیب قضایی است، امری که‌ وی آن را رد می کند.