سرانجام دیوار مهربانی به عراق رسید به صورتیکه اهالی پایتخت و بعضی استانهای این کشور مکانهایی را برای کمک به نیازمندان و فقرا اختصاص داده‌اند.

به گزارش پرس شیعه، شهروندان عراقی دیوارهایی را در برخی مناطق به این کار اختصاص داده و تابلوهایی را نصب کرده اند که روی آنها نوشته شده است، مردم چیزهایی را که نیاز ندارند بگذارند، و نیازمندان بردارند.

دیوار مهربانی عراق

دیوار مهربانی درعراق

دیوار مهربانی درعراق