سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به انفجار بیروت اعلام کرد که کشورش به حفظ ثبات و امنیت لبنان پایبند است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا انفجار بیروت را محکوم کرد.

وی در ادامه بر پایبندی عمیق آمریکا در قبال ملت لبنان و حفظ امنیت و ثبات آن تاکید کرد.

انفجاری شامگاه یکشنبه منطقه فردان در غرب بیروت را به لرزه درآورد. در همین راستا «نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان اعلام کرد که هیچ زخمی در این انفجار نداشتیم. در پی این انفجار دفتر روزنامه الاخبار به شدت آسیب دیده و دو نفر از نگهبانان این روزنامه بطور سطحی زخمی شدند. ساختمان بانک لبنان و المهجر نیز دچار آسیب شده است اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.