رئیس شورای اروپا در صورت رای مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا تحقق این امر را مستلزم زمان دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ «دونالد تاسک» در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد با اشاره به همه پرسی قریب الوقوع مردم انگلیس برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا اظهار داشت: اگر مردم به ماندن در اتحادیه اروپا «نه» بگویند تحقق این تصمیم زمان بر خواهد بود.

وی در ادامه افزود: زمانی که انگلیس بخواهد از اتحادیه اروپا جدا شود باید سلسله مراتب اداری آن اعم از جدا شدن از تشکیلات اداری اتحادیه اروپا انجام شود که این امر حداقل به ۲ سال زمان نیاز دارد.

رئیس شورای اروپا همچنین خاطر نشان کرد: گفتگوها درباره روابط جدید بسیار دشوارتر خواهد بود چرا که هریک از ۲۷ کشور اروپایی دیگر و همچنین کل پارلمان اروپا باید با حاصل کلی کار موافقت کنند. این روند هم پنج سال زمان لازم دارد.

همه‌پرسی ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ۲۳ ژوئن برگزار می‌شود.