معاون وزیر خارجه روسیه گفت کشورش به عنوان عضو دایم شورای امنیت از اقدام احتمالی ناتو در لیبی حمایت نخواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، «گنادی گاتیلف» معاون وزیر خارجه روسیه گفت کشورش به عنوان عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل از عملیات نظامی احتمالی ناتو در لیبی هیچگونه حمایتی نخواهد کرد.

وی تصریح کرد هر گونه صحبت در این خصوص بدون مجوز شورای امنیت بی اساس است.

معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به سواستفاده ناتو از مجوز شورای امنیت علیه لیبی در سال های گذشته گفت: ما این مسئله را در سال های گذشته دیده ایم که چطور از تصمیم شورای امنیت دقیقا در جهت عکس هدف آن استفاده شد. فکر نمی کنم اینبار حمایتی از اقدام ناتو در این کشور بکنیم.