پادشاه عربستان با حضور در جشنوارۀ الجنادریه در کنار دیگر مسؤولان به رقص پرداخت.

به گزارش پرس شیعه، این مراسم شامگاه سه شنبه برگزار شد و علاوه بر “سلمان بن عبدالعزیز” بردارش “عبدالله بن عبدالعزیز” و “متعب بن عبدالله” وزیر گارد ملی و رئیس کمیته عالی جشنواره حضور داشتند.
برگزاری این مراسم درحالی است که عربستان پس از گذشت ۱۱ ماه از حملات مستمر و تجاوزکارانه به یمن، نه تنها به اهداف خود دست نیافته بلکه به دلیل شکستهای پی در پی در برابر ارتش و نیروهای مردمی یمن، با مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی فراوانی مواجه شده است.

علاوه بر این، عربستان به دلیل حمله به مناطق مسکونی و کشتار شهروندان یمنی و استفاده از بمب های خوشه ای، با انتقادهای فراوانی از سوی مجامع بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است، و این سازمانها عربستان را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده اند.

رقص شمشیر پادشاه عربستان