مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام گفت: عربستان باید پاسخ گوی سوء مدیریت خود در جریان فاجعه منا باشد و به امت اسلامی در این رابطه به صورت شفاف پاسخ دهد نه این که به فرافکنی و متهم کردن دیگران دست بزند.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت‌ الله محمد علی تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام در گفت و گویی با اشاره به تعطیلی حج سال جاری گفت: حج عبادتی از سوی خداوند برای همه مسلمانان است و این نگاه عربستان در تضاد با دستورات خداوند است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: حج کنگره عظیمی است تا امت اسلامی با حضور در آن به برادری و وحدت فکر کنند و اختلافات در پرتو آن به حاشیه برود؛ این اقدام عربستان در تضاد با وحدت امت اسلامی هم است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام با اشاره به فاجعه منا عنوان کرد: به واسطه سوء مدیریت مسئولان عربستان؛ هزاران نفر از امت اسلامی داغدار شدند و امنیت و آرامش مراسم حج زیر سوال رفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: عربستان باید پاسخ گوی سوء مدیریت خود در جریان فاجعه منا باشد و به امت اسلامی در این رابطه به صورت شفاف پاسخ دهد نه اینکه به فرافکنی و متهم کردن دیگران دست بزند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام با بیان اینکه محروم کردن ایرانی ها از مراسم حج امسال مصداق «صد عن سبیل الله» است، گفت: این جمله قرآنی عواقب بسیار بدی برای ممانعت کنندگان از ورود مردم به خانه خدا پیش بینی کرده است و گناه عظیمی است.