نخستین نشست اطلاع رسانی همایش جنسیت وخانواده در نگاه علامه طباطبایی (ره) با حضور خانم دکتر علاسوند دبیر علمی همایش برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ از سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده نخستین نشست اطلاع رسانی همایش «جنسیت وخانواده در نگاه علامه طباطبایی(ره)» برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، سخنران این نشست، خانم دکتر فریبا علاسوند، کارشناس مسائل خانواده، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده و دبیر علمی همایش «جنسیت وخانواده در نگاه علامه طباطبایی(ره)» است.

گفتنی است، این نشست روز چهارشنبه مورخ ۲۶ خرداد ماه ساعت ۹:۴۵ صبح در مرکز تحقیقات زن و خانواده، واقع در بلوار جمهوری، میدان سپاه، به سمت ریل راه آهن برگزار می شود.