استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه اسلام در هر مناسبتی به مساله فقرا و فقر زدایی از جامعه بشری تأکید می کند، گفت: اهمیت این موضوع به این دلیل است که فقر ایمان انسان را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ خانم رانی زنجانی، استاد حوزه علمیه قم امروز در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه (س) با بیان اینکه اسلام در هر شرایطی یه مساله محرومین و فقر زدایی از جامعه تأکید می کند، گفت: دلیل این موضوع این است که میان فقر و بی ایمانی و گسترش آن رابطه مستقیمی وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه صداقت و راستگویی نکته دیگری است که در آیات قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است، افزود: صداقت در همه جا خوب است ولی صراحت، همه جا مفید نیست و انسان را در معرض خطر قرار می دهد.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه انسان به استفاده متعادل و مفید از طبیعت معتقد است، تصریح کرد: برهمین اساس احکام اسلامی بیان می‌کنند که شکار آنگاه حلال است که برای تغذیه باشد نه تفریح و لغو ودر این مورد این کار به علت ظلم و به سایر حیوانات و مخلوقات خداوند حرام است.

خانم رانی زنجانی با اشاره به اینکه یکی از اوصاف منافق این است که خود را همواره با شرایط مختلف برای حداکثر بهره برداری آماده کرده و گاهی در جبهه حق و گاهی در جبهه باطل است، گفت: منطق «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» منطقی قرآنی نیست.

رانی زنجانی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر خوب است ولی ما موظف به انجام وظیفه هستیم و نتیجه و طبق آیات قرآن کریم نباید خود را در راه نجات دیگران غرق کنیم.

وی افزود: در آیات قرآن کریم به صراحت بیان شده که در ابتدا باید خو سازی کنیم و پس از آن باید به سراغ اصلاح جامعه برویم زیرا تلاش در راه اصلاح اجتماع بدون خودسازی فردی نتیجه بخش نخواهد نبود.

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه مؤمن نباید در مسیرهای مختلف خدا را آزمایش کند، گفت:دقت در آثار طبیعی یکی از بهترین راه‌های شناخت خداوند است.

خانم رانی زنجانی با بیان اینکه مؤمن بایداحساسات خود را نسبت به مخالفان کنترل کرده و از هرگونه بددهنی و ناسزا گویی پرهیز کند، گفت: روش‌های برخورد قرآن کریم با مخالفان متفاوت است در یک‌جا قرآن کریم می‌فرماید که نسبت به مخالفان با سلام و تهیت رفتار کنیم و در جای دیگر می‌فرماید که باید نسبت به آن‌ها بی‌اعتنا باشیم و با بی‌اعتنایی زمینه هدایت مخالفان را فراهم کنیم.