دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کرد که کشورهای عضو این پیمان قرار است بودجه نظامی خود را افزایش دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان،ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو اظهار داشت: ناتو باید از رویدادهای گذشته درس گرفته و برای دستیابی به یک نقطه ایده آل تلاش خود را بکار گیرد.

وی همچنین افزود: رهبران کشورهای عضو ناتو قرار است ۲ درصد از تولید ناخالص ملی خود را برای امور نظامی هزینه کنند.

اکنون از میان کشورهای ناتو، آمریکا، انگلیس، استونی، یونان و لهستان هستند که ۲ درصد تولید ناخالص داخلی یا بیشتر از آن را به عنوان بودجه نظامی در نظر می گیرند.

از زمان جدایی شبه جزیره کریمه و پیوستن آن به روسیه در سال ۲۰۱۴ روابط غرب با روسیه به سردی گرائید.