کمیته بین المللی صلیب سرخ از مخاطره آمیز بودن شرایط و اوضاع انسانی در چاد خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که بیش از ۹ میلیون نفر در منطقه «لیک» چاد در آفریقا به کمک های فوری نیاز دارند.

این گزارش می افزاید: به دلیل تنش بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح که شش سال به طول انجامیده، بیش از ۲.۴ میلیون نفر خانه های خود را ترک کرده و به کشورهای نیجر، چاد، کامرون و نیجریه رفته اند.

وضعیت در حال حاضر رو به وخامت گذاشته است، بخصوص در نیجریه و صلیب سرخ بین الملل فعالیت های انساندوستانه خود را در سراسر منطقه افزایش داده است.

«دومینیک استیلهارت» مدیراجرای صلیب سرخ بین الملل در این باره گفت: بحران کمبود غذا وجود دارد. به سختی می توان شدت گرسنگی را در برخی از مناطقی که هنوز شامل کمک های انساندوستانه نشده اند، تصور کرد.

وی در ادامه اعلام کرد: بچه ها بخصوص از این وضعیت در رنج اند. هیچ روزی نیست که یک کودک در اثر سوء تغذیه جان خود را از دست ندهد.

در ادامه این گزارش آمده است: حملات پی در پی در منطقه دیفا در روزهای گذشته موجب شده که حدود ۵۰ هزار نفر خانه هایشان را ترک کنند. در شمال شرقی نیجریه، صدها نفر بی خانمان همچنان در حال ورود از مناطق مختلف و جستجوی سرپناه و غذا هستند.

در بسیاری موارد، تضادهای رو به گسترش به مناطق مختلف مردم را ناگزیر از ترک چندباره خانه و کاشانه می کند. اکثر آنها خانه هایشان و هرچه دارند را رها می کنند و بدون داشتن وسایل ضروری و اولیه زندگی کوچ می کنند.

از آغاز سال میلادی صلیب سرخ بین الملل و جمعیت های محلی صلیب سرخ مواد غذایی را بین ۳۰۰ هزار بی خانمان و کسانی توزیع کردند که به نیجریه ، کامرون و نیجریه بازگشته اند، در همین مدت، ۱۵ هزار بی خانمان هم سرپناه موقت در «اداماوا» و ایالت «بورنو» در نیجریه دریافت کرده اند.

در شرایط محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی، تیم جراحی صلیب سرخ بین الملل بیمارستان های دفاع و مایدوگووری را پشتیانی کرد. بیش از ۸۰۰ بیمار که اغلب انها مجروح جنگی بودند با خدمات درمانی از ژانویه ۲۰۱۶ تاکنون به زندگی برگشتند.

استیلهارت همچنین گفت: ما یکی از نهادهای جهان هستیم که توان واکنش سریع داریم. دسترسی ما با مردم متاثر از تضادهای فزاینده است و همین هم ما را به مردمی وصل می کند که دریافت کمک ناامید هستند. باید کمک های بیشتری را فراهم کنیم، بویژه کمک های غذایی وگرنه مردم بیشتری جان خود را از دست می دهند.