بر پایه نتایج یک نظرسنجی داعش به عنوان بزرگترین خطر و تهدید برای اروپایی ها بشمار می رود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، موسسه «پیو» نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که در آن مشخص شد اروپایی ها به شدت از داعش هراس دارند.

براساس این نظرسنجی که از میان شهروندان ۹ کشور اروپایی انجام شد، ۹۳ درصد از مردم اسپانیا، ۹۱ درصد از شهروندان فرانسه داعش را تهدیدی بزرگ برای کل اروپا قلمداد کردند.

این نظرسنجی تنها یک روز پس از حادثه تروریستی در اورلاندو واقع در ایالت فلوریدا آمریکا انجام شد.

این در حالی است که تنها مردم یونان عوامل اقتصادی را برای اروپایی مخاطره آمیزتر از داعش خوانده اند.

در ادامه نتایج این نظر سنجی آمده که ۷۳ درصد مردم لهستان نیز داعش را یک خطر مهم دانسته و تنها ۳۱ درصد آلمانی ها و ۲۴ درصد سوئدی ها، مهاجران و پناهجویان را یک خطر بزرگ ارزیابی کرده اند.