نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم و پلیس استان الانبار مناطق الشهداء ۱ و ۲ در جنوب شهر فلوجه را تحت کنترل دارند.

به گزارش پرس شیعه؛سومریه نیوز با انتشار تصاویری از حضور نیروهای عراقی در این دو منطقه تأکید کرد که منطقه الشهداء ۱ روز یکشنبه به دست این نیروها آزاد شد. منطقه الشهداء ۲ نیز چهارشنبه گذشته تحت کنترل نیروهای عراقی درآمد.