مطبوعات سوریه، با تجلیل از پیروزی های ارتش سوریه ضد گروه های مسلح تروریست، هرگونه تلاشِ عربستان و ترکیه برای تغییر معادلات قدرت در این کشور را “توهم” دانستند.

به گزارش پرس شیعه، روزنامۀ “البعث” ارگان رسمی حزب حاکم در سوریه، نوشت: این دستاورد بر شدتِ نگرانی کشورهای شرکت کننده در محور جنگ علیه سوریه افزود. به ویژه نظام آل سعود و اردوغان که برگ برنده هایشان در تکیه بر قاتلان خارجی سوخت، و به چشم خود دیدند که مزدورانِ بیگانه چگونه به صورت دسته جمعی به سمت اراضی ترکیه فرار می کنند و به این ترتیب، نقابی که بر چهره های توطئه گرشان پوشانده بودند، برافتاد.

“عبدالحلیم مسعود” نویسندۀ سوری نیز در روزنامه “الثوره” نوشت: یکی از مهم ترین بازتاب های پیروزی های درخشانِ ارتش سوریه و هم پیمانانش در جبهه حلب، فاش شدنِ دروغ پردازی های رسانه های گمراه کننده، در خصوص وجود تفاوت میان گروه های مسلح در سوریه است.

وی در ادامه نوشت: ادغام شدن داعش و گروه موسوم به “جبهه شام” در یک گروهِ تروریستی واحد به منظور جلوگیری از نهایی شدنِ سقوطشان، ثابت کرد که همه این گروه ها، یکسان هستند. در این میان، جنون ترکیه و عربستان از شکست های گروه های مسلح نیز یکسان بود و هر دو به یک اندازه، احساس سرخوردگی و شکست کردند و چندان نخواهد پایید که دریابند بازی، رو به پایان است.

“ترکی صقر” نویسنده و کارشناس سیاسی سوری نیز در روزنامه “تشرین” نوشت: پیشروی میدانی گستردۀ دولت سوریه و هم پیمانانش ثابت کرد نیروی کوبنده مردان ارتش سوریه و مقاومت در عرصه زمینی و نیروی کوبنده روسیه در عرصۀ هوایی، در کمینِ هرگونه حماقتی است که اردوغان یا حکام آل سعود یا آل ثانی ممکن است مرتکب شوند و اگر آن ها گمان می کنند از این به بعد همچنان می توان معادلات قدرت را تغییر داد و تاریخ به به عقب برگرداندند، دچار توهم شده اند.