رژیم صهیونیستی درحال به ریاست کمیته حقوقی سازمان ملل متحد رسید، که در جلسه مجمع عمومی این سازمان ۴ کشور عربی به نفع اسرائیل رأی دادند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه القدس العربی چاپ لندن، به نقل از منابع دیپلماتیک تأکید کرد که دست کم ۴ کشور عربی به ریاست اسرائیل بر کمیته حقوقی سازمان ملل رأی مثبت دادند.
“ریاض منصور” رئیس هیئت فلسطین در سازمان ملل متحد با اعتراض به این موضوع تأکید کرد که کشورهای عربی و اسلامی تلاش کردند مانع دستیابی اسرائیل به این پست شوند.
با وجود آنکه کمیته حقوقی سازمان ملل بیشتر نقشی نمادین در این سازمان دارد، اما ریاست آن به رژیم صهیونیستی فرصت می دهد که نقش بیشتری را در امور داخلی سازمان ملل متحد داشته باشد چرا که این کمیته بر مسائل مربوط به قوانین بین الملل نظارت می‌کند.
“دانی دانون” نماینده صهیونیست‌ها در سازمان ملل این موضوع را دستاوردی بزرگ برای اسرائیل دانست.