سلسله نشست های فلسفه دین با همکاری گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانش آموختگان فلسفه دین برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری دانش آموختگان فلسفه دین، اقدام به برگزاری نشست های دوره ای در حوزه های مختلف فلسفه دین می کند.

اولین دوره در حوزه «فلسفه دین تحلیلی» از اولین هفته بهمن ۹۷ آغاز خواهد شد. در این نشست ها شماری از استادان و پژوهشگران فلسفه و فلسفه دین خنرانی خواهند کرد. این نشست ها  یک هفته در میان در روزهای سه شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در  تالار حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند ( ۶۴ غربی ) برگزار خواهد شد.

برنامه این نشست ها بدین شرح است:

جلسه اول ٨ بهمن سید امیر اکرمی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) درباره موضوع «فلسفه دین؛ گذشته و حال»؛

جلسه دوم ۱۶ بهمن غزاله حجتی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) درباره موضوع «معرفت شناسی اختلاف نظر دینی»؛

جلسه سوم ۳۰ بهمن علی صادقی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) درباره موضوع «معنایِ بی‌معناییِ دین و اخلاق در تراکتاتوس»

جلسه چهارم  ۱۴ اسفند امیرحسین خداپرست (انجمن حکمت و فلسفه ایران) درباره «معرفت‌شناسی فضیلت‌گرایانه‌ی باور دینی»

جلسه پنحم ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ محمود مروارید (پژوهشگاه دانش های بنیادین) درباره موضوع «صادق سازی و آموزه بساطت الهی»