منابع روسی از بازگشت بیش از ۱۴۰۰ آواره سوری به کشورشان از لبنان و اردن طی ۲۴ ساعت گذشته خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، منابع روسی از بازگشت بیش از ۱۴۰۰ آواره سوری به کشورشان از لبنان و اردن طی ۲۴ ساعت گذشته خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۱۲ آواره سوری به سوریه بازگشته اند که در میان آنها ۴۹۸ آواره از لبنان و گذرگاههای یابوس تلکلخ و ۹۱۴ آواره از اردن از طریق گذرگاه نصیب به سوریه بازگشته اند.

این در حالی است که ۱۷۳ آواره نیز طی ساعات گذشته به مناطق اقامت دائم در سوریه رفته اند.