وزیر امور خارجه گفت: آمریکا فکر می کرد سانتریفیوژ ها ما یک پله تا بمب فاصله دارند ولی ما می خواستیم آنها را در مسیر طبیعی استفاده کنیم و آمریکا در موقعیتی که برای ما تعیین تکلیف کند، نبود.

به گزارش پرس شیعه؛ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اسلو فوروم با اشاره به گفتگوهای هسته ای و اینکه مقامات امریکایی نمی خواستند ایران سانتریفیوژ داشته باشد، گفت: آمریکا در موقعیتی نبود که برای ما تعیین تکلیف کند.

محمدجواد ظریف امروز در اجلاس اسلو فروم که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بورگه برنده وزیر امور خارجه نروژ در آن حضور داشتند، در بخش علنی این نشست به خبرنگاران با اشاره به اینکه آمریکا در ایران به دنبال بازی برد و باخت بود، ادامه داد: این کشور قصد داشت با این روند هر دو طرف را بازنده کند و ما هم سعی کردیم که این مسئله را با مدیریت مثبت حل کنیم. این یعنی آنکه چطور به موضوع نگاه کنیم.

ظریف با بیان اینکه هیچ بازی برنده و بازنده مطلق ندارد، اظهار داشت: دلم می خواهد درباره منطقه خودمان صحبت کنم. ما تجربیات و آزمایش های کوتاه مدت و بلند مدت داشتیم و در این مسیر باید بگویم که افراطی گری نمی تواند ادامه پیدا کند.

وی افزود: اگر کسی از افراطی گری به عنوان هدف توسعه استفاده کند بازنده است. اگر به مشکلات از زاویه دیگری نگاه کنیم می توانیم تصویری را دریافت کنیم که بر اساس آن منطقی تر مشکلات حل شوند.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور درباره مسئله هسته ای تصریح کرد: آمریکا فکر می کرد سانتریفیوژ ها ما یک پله تا بمب فاصله دارند و لی ما می خواستیم از سانتریفیوژ های خود در مسیر طبیعی استفاده کنیم و آمریکا هم در موقعیتی که برای ما تعیین تکلیف کند، نبود.

ظریف خاطر نشان کرد: همین نگاه باعث شد که مشکل را طوری تعریف کنیم که راه حلی برای آن وجود نداشت ولی در عین حالی می توان مشکل را طوری توضیح داد که راه حلی داشته باشد. ما در مذاکرات این کار را کردیم.

وزیر امور خارجه گفت: این باعث شد که به یک راه حل صلح آمیز برای مسئله هسته ای ایران برسیم. ما می توانیم مسائل را در منطقه طوری تعریف کنیم که منجر به یک راه حل شود.

وی ادامه داد: باید بدانیم این راه حل نظامی برای هر دو طرف خوب نیست. اگر با ابزار نظامی دست بالا را بگیرید طرف مقابل هم تلاش می کند از یک راه نظامی استفاده کند.

ظریف گفت: لازم است که مشکل را دوباره تعریف کنیم به نوعی که باعث شود به راه حلی برسیم. اگر برای تأمین مناقع خود و نه اینکه انسان های خیرخواهی هستیم شروع به این کار کنیم به جایی می رسیم که جنگی وجود نداشته باشد؛ چرا که جنگ برنده و بازنده ندارد تنها دو بازنده در سطوح متفاوت دارد.

وی تأکید کرد: جنگ با افراطی گری اکنون همه ما در دنیا را شامل می شود و این جنگی است که هر کشوری با استراتژی خود به آن نگاه می کند ولی لازم است همه بدانند تا وقتی یک استراتژی مشترک نداشته باشیم که همه به واسطه آن متوجه شوند این مشکل جهانی است و نیازمند راه حل جهانی است، مسئله حل نمی شود.

وزیر امور خارجه ادامه داد: این مسئله نه فقط راه حل نظامی و یا راه حل سیاسی و اقتصادی ندارد، بلکه باید به دنبال راه حلی که فرهنگی و فکری باشیم. ما باید این واقعیت را قبول کنیم که افراطی گری برای مردم جذاب است.