توپخانه های رژیم سعودی مناطق مسکونی در استان «صعده» یمن را هدف قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، سلسله عملیات های خصمانه سعودی علیه یمنی ها ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، توپخانه های رژیم سعودی عملیات تجاوزکارانه جدیدی را علیه مردم یمن ترتیب دادند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، این توپخانه ها مناطق مسکونی در استان صعده را به شدت زیر آتش گرفتند.

این در حالی است که تجاوز نظامی سعودی به دیگر نقاط و استان های یمن همچنان متوقف نشده است.