وزیر مشاور در امور خارجی امارات به اظهارات «حمد بن جاسم» وزیر خارجه سابق قطر واکنش نشان داد و او را مورد حمله لفظی قرار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجی امارات به اظهارات «حمد بن جاسم» وزیر خارجه سابق قطر در خصوص ابوظبی و متحدانش واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، قرقاش در این خصوص گفت: هیچ چیز جدیدی در سخنان وزیر خارجه سابق قطر دیده نشد.

این مقام اماراتی افزود: سخنان مقام سابق قطری سرشار از تناقض و دوگانگی بود؛ دوگانگی که در سیاست های اعمالی و اعلامی قطر دیده می شود.

وی همچنین شخص وزیر خارجه قطر را مورد حمله لفظی قرار داد و گفت: حمد بن جاسم خود یکی از طراحان سیاست های دوگانه قطر محسوب می شود و در تنگنایی که این کشور هم اکنون در آن قرار گرفته سهیم است.