دو نفر از کسانی که از لحاظ مالی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) حمایت می کنند در مصاحبه ای عنوان داشتند که لندن در نهایت از بروکسل جدا نمی شود.

به گزارش پرس شیعه، «پیتر هارگریوز» و «کریسپین اودی» در مصاحبه ای اختصاصی با رویترز گفتند با وجود پیروزی کارزار آنها در حمایت از برگزیت اکنون به نظر می‌رسد که دولت و تصمیم گیران سیاسی کشور در نهایت برگزیت را رها خواهند کرد.

بدبینی آنها در شرایطی عنوان می شود که پارلمان انگلیس در مورد توافق ترزا می با اتحادیه اروپا برای برگزیت به نوعی بن بست رسیده و در نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه و چگونگی آن را زیر سئوال برده است.

پیتر هارگریوز در این رابطه گفت: صاحب امتیازان و تصمیم گیران سیاسی کشور مصمم هستند از عملی شدن برگزیت جلوگیری کنند و این به یک نسل بی اعتمادی به سیاستمداران انگلیس منجر خواهد شد.

به گفته او به احتمال فراوان دولت انگلیس ابتدا از اتحادیه اروپا درخواست خواهد کرد تا مهلت رسمی برای خروج بریتانیا را تمدید کند و بعد یک همه پرسی دیگر برگزار خواهد کرد.

پیتر هارگریوز ۷۲ ساله یکی از ثروتمندترین شهروندان بریتانیا است که حدود ۴ میلیون دلار به کارزار برگزیت کمک مالی کرده است.

او افزود:«من کاملا امیدم را از دست داده ام و به نظرم برگزیت هیچگاه عملی نخواهد شد. طرفداران اتحادیه اروپا روی این موضوع سرمایه گذاری کرده اند که مردم آنقدر از این وضعیت کلافه خواهند شد که در نهایت باقی ماندن در اتحادیه اروپا را می پذیرند و موضوع این است که اگر عملی شدن چیزی مدتها به تاخیر بیفتد مردم دیگر خیلی عصبانی نخواهند شد».

خبرگزاری رویترز می افزاید وارونه کردن برگزیت یکی از خارق العاده ترین تغییرات معکوس در تاریخ سیاست انگلیس خواهد بود و در حال حاضر برگزاری یک همه پرسی دیگر با موانع جدی روبرو است.

اما کریسپین اودی که حدود یک میلیون دلار به گروههای طرفدار برگزیت کمک مالی کرده می گوید به نظر او همه پرسی دیگری برگزار نخواهد شد ولی در عین حال برگزیت نیز عملی نمی شود.

او افزود:«به نظرم با توجه به ترکیب پارلمان فعلی انگلیس برگزیت عملی نخواهد شد».

پارلمان انگلیس طرفدار اتحادیه اروپا قلمداد می شود چون در همه پرسی سال ۲۰۱۶ حدود سه چهارم از اعضای آن به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند.

هم هارگریوز و هم اودی گفته اند یکی از دلایل اصلی ناامیدی آنها فقدان رهبری مشخص است.

کریسپین اودی گفت:متاسفانه هیچکس طرفداران برگزیت را رهبری نمی کند. فرایند بدون رهبری است و این مشکل بزرگی است. در صورت برگزاری یک همه پرسی دیگر باز هم به طرفداران برگزیت کمک مالی خواهم کرد.

سایر حامیان مالی کارزار برگزیت در مورد موفقیت این طرح خوشبین تر هستند. به عنوان مثال «پل مارشان» می گوید رها کردن برگزیت اشتباه و بسیار زیانبار خواهد بود.