اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا با ارائه لایحه ای به کنگره این کشور شرایط جدیدی را برای قرار گرفتن کشورها در لیست متحدین غیرناتوی آمریکا مطرح کرده اند که پاکستان را از این لیست خارج می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از داون نیوز، در ادامه تشدید فشارهای واشنگتن بر اسلام آباد در دوران ریاست جمهوری ترامپ،  اعضای حزب جمهوری خواه کنگره آمریکا لایحه ای را جهت خروج پاکستان از لیست متحدین غیر ناتوی این کشور به کنگره ارائه کرده اند.

«ایندی بگز» یکی از اعضای حزب جمهوری خواه کنگره آمریکا با ارائه این لایحه، شرایط جدیدی را برای قرار گرفتن در لیست متحدین غیرناتوی آمریکا، مطرح کرده است.

بر اساس این شرایط هر رئیس جمهوری که در آمریکا روی کار بیاید اگر بخواهد نام پاکستان را در این لیست وارد کند باید ابتدا تایید کند که پاکستان عملکرد خوبی در نابودی پایگاه های گروه تروریستی شبکه حقانی و جلوگیری از فعالیت آزادانه اعضای این گروه در این کشور داشته است.

افزون بر این باید تایید کند که پاکستان در دستگیری سرکردگان و اعضای گروه حقانی و مبارزه علیه آنها پیشرفت خوبی داشته است. همچنین باید تایید کند پاکستان به قول خود مبنی بر جلوگیری از استفاده خاک این کشور توسط شبکه حقانی و همچنین همکاری برای جلوگیری از  رفت و آمد گروه های تروریستی در مرزهای مشترک با افغانستان، عمل کرده است.

لازم به ذکر است که برای پذیرش این لایحه علاوه بر دولت آمریکا حمایت اعضای حزب دموکرات این کشور که از اکثریت کرسی ها در کنگره برخورد دارند نیز ضروی است.