ادامه تعطیلی دولت آمریکا علاوه بر مردم باعث ناراحتی دیپلمات های آمریکایی نیز شده است.

به گزارش پرس شیعه، واشنگتن فری بیکن می نویسد: «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در سفر خود به کشورهای خاورمیانه با شکایت کارمندان سفارتخانه های ایالات متحده در این کشورها روبه رو شده است.

تعطیلی دولت آمریکا وارد چهارمین هفته خود شده و با وجود مشکلاتی که به این واسطه به وجود آمده، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، همچنان با لجبازی مانع بازگشایی دولت فدارل می شود.

کارمندان این سفارتخانه ها با وجود دریافت نکردن حقوق و عدم دریافت هزینه های جاری در سه هفته گذشته به دلیل تعطیلی دولت آمریکا مجبور شده اند مقدمات و امکانات سفر پمپئو به کشورهای خاورمیانه را فراهم کنند.

این نشریه به عنوان نمونه به سفارت آمریکا در دوحه پایتخت قطر اشاره کرده است که پمپئو دیروز یکشنبه دیداری با دیپلمات ها و کارمندان مقیم این سفارتخانه داشته است. در این دیدار وقتی فرصت پرسش به کارمندان داده شده، پمپئو با سوالات زیاد آنها درباره تعطیلی دولت و تعویق دریافتی های آنها غافلگیر شده است.