معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی در جریان دیدار با فرمانده ارتش لبنان در خصوص همکاری های نظامی مشترک و تحولات منطقه رایزنی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، «دیوید هیل» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی که در لبنان بسر می برد با «جوزف عون» فرمانده ارتش این کشور دیدار و در خصوص همکاری میان ارتش های دو کشور رایزنی کرد.

دو طرف در خصوص کمک های نظامی آمریکا به ارتش لبنان و همچنین تحولات این کشور و خاورمیانه رایزنی کردند.

این مسئول آمریکایی از روز شنبه سفر خود را به لبنان برای رایزنی با مقامات این کشور در خصوص حزب الله آغاز کرده بود.

این در حالی است که مسئولان حزب الله لبنان در واکنش به این سفر اعلام کردند که سفر آمریکایی ها به لبنان و منطقه چیزی را تغییر نمی دهد و تغییری در معادلاتی که مقاومت و محور آن ایجاد کرده است، محقق نمی کند.