به تازگی گجتی ساخته شده که ترکیب چتر و پهپاد است و با تنظیماتی خاص می تواند کاربر را دنبال کند.

به گزارش پرس شیعه، به تازگی یک چتر ساخته شده که به دنبال صاحبش حرکت می کند. این گجت که در حقیقت چتر- پهپاد است. کاربر می تواند آن را طوری تنظیم کند که  مسافتی را مانند یک پهپاد طی کند یا چتر دنبال کاربر حرکت کند.

کاربر می تواند تمام  این موارد را در اپلیکیشن همراه گجت تنظیم کند. گجت مذکور حاصل همکاری Magican Moulla و Augmented Magic است.