دفتر نمایندگی غیر دیپلماتیک کردهای سوریه، در مسکو افتتاح شد.

به گزارش پرس شیعه، “سینا محمد” نماینده مردم کردستان سوریه در کشورهای اروپایی و امریکا، روز چهارشنبه افتتاح این دفتر نمایندگی را یک رویداد تاریخی و نتیجه مبارزات کردها در پنج سال اخیر [پس از آغاز بحران سوریه] دانست.
سینا محمد اظهار امیدواری کرد که این دفتر نقش مهمی در تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی و سایر زمینه ها بین روسیه و مناطق کردنشین سوریه ایفا کند.
این حالی است که وزارت امور خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که قوانین این کشور اجازه افتتاح دفاتر “دیپلماتیک” به کردها در مسکو را نخواهد داد و سفارتخانه کشورهای عراق و سوریه مسئول حفظ منافع کردهایی هستند که در این دو کشور زندگی می کنند.
فرحات باتییف رئیس شورای سازمان منطقه خودگردان فرهنگی کردهای سوریه نیز هفته پیش گفته بود: در حال حاضر اخباری درباره افتتاح نمایندگی سازمان های غیر دولتی وجود دارد که فاقد اختیارات یک سفارتخانه است و اختیارات آن فقط به دفاع از منافع کردهای مقیم در روسیه و سوریه -که شمار زیادی از آنها فاقد تابعیت سوری هستند- محدود خواهد بود.