«عبدالله دوم» پادشاه اردن وارد بغداد پایتخت عراق شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، «عبدالله دوم» پادشاه اردن وارد بغداد پایتخت عراق شد.

بر اساس این گزارش، قرار است وی در جریان این سفر با مقامات ارشد عراق از جمله نخست وزیر این کشور دیدار کند.

عبدالله دوم در جریان دیدار با مقامات عراقی، با آنها در خصوص آخرین تحولات منطقه گفتگو خواهد کرد.

گفتگو در خصوص راهکارهای تقویت روابط و مناسبات میان امان و بغداد نیز ازجمله دیگر محور دیدار عبدالله دوم با مقامات عراقی است.