وزیر امورخارجه آلمان در واکنش به نامه تهدید آمیز سفیر آمریکا در برلین مبنی بر اعمال تحریم شرکت اقتصادی آلمان در صورت تداوم حمایت از نورد استریم۲ اظهار داشت:«گرنل» در امور اروپایی دخالت نکند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در واکنش به نامه تهدید آمیز «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در برلین به شرکت های اقتصادی آلمان در خصوص الزام به عدم حمایت از پروژه گازی نورد استریم ۲ گفت: از گرنل یک خواسته دیپلماتیک دارم و دخالت نکند.

وی در ادامه افزود: سفیر آمریکا در برلین بسیار علاقمند به توقف پروژه گازی نورد استریم ۲ است. از او می خواهم با در پیش گرفتن صبر و تامل در امور اروپایی دخالت نکند.

روز گذشته روزنامه بیلد ام زونتاگ با اشاره به تکرار درخواست «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در برلین مبنی بر عدم حمایت آلمان از پروژه گازی نورد استریم ۲ نوشت: گرنل با ارسال نامه ای به کمپانی های تجاری آلمان از آنها خواست تا به حمایت های خود از تحقق و پیشبرد پروژه نورد استریم ۲ پایان دهند.

گرنل در نامه تهدید آمیز خود به شرکت های آلمانی آورده است: اگر کارگزاران و شرکت آلمانی دست از حمایت پروژه نورد استریم ۲ بر ندارند با تحریم های جدی واشنگتن روبرو خواهند شد.

سفیر آمریکا در برلین همچنین خاطرنشان کرده است: شرکت های آلمانی تهدیدهای واشنگتن به اعمال تحریم را جدی تلقی کنند.